Hizmet Sektörünün Eğlenceli Yanı

   Hizmet sektörünün birçok sektöre göre oldukça zor ve zahmetli olduğu bilinse bile çalışanlar için eğlenceli ve kişiye değer katan yönlere de sahip olduğu aşikârdır. Bu sektörde çalışanlar, özellikle insan ilişkilerinde başarılı ve iletişime açık olmalı ve sundukları hizmet her ne ise hizmet verdiği kişiye veya kuruma bu değeri en verimli şekli ile taşımalıdır. Sektörün eğlenceli yanı da işte tam bu noktada karşımıza çıkmaktadır.

 İletişimin Kekremsi Tadı Bu Mudur?

            Hizmet Sektörünün Eğlenceli Yanı hizmet verilen kanal her olursa olsun, sürekli aktif ve iletişim halinde olabilmek ve bu yetkinliği en etkin şekilde iş hayatında hayal gücü ve iletişim kanallarınızın yetebildiğince kullanabilmektir. Yaratıcılık yetisine sahiplik, hizmet sektörleri için olmazsa olmazlardandır. İlgili sektörde başarı, diğer sektörlerden daha fazla oranda, sizin aktif ve iletişime dayalı yetkinliklerinize ve tabi ki hayal gücünüzün sınırlarına kalmıştır.

            Ürettiğiniz hizmet tamamen sizin duygu ve dürtülerinizle yoğrulacak daha sonrasında ise sizin hayal gücünüzü gerçeğe dönüştürebildiğiniz bir oranda hayat bulacaktır. Böylelikle duygusal zekânıza ve hayal gücünüze can suyu olarak akarak, sizleri belki de hemen o anki geri bildirimler ile motive ederek hayatınızda eğlenmeyi ve eğlenirken üretebilmeyi ve bu üretileni sunabilmeyi sağlacaktır.

            Kalıpları, kuralları hatta hizmetinizin sınırlarını bile, sizin empati ve telepati yetkinlikleriniz belirleyecektir. Bunun sonucunda ise aktif, hareketli ve her yeni gün yeniden tasarlayabildiğiniz bir çerçevede hizmet ettiğiniz kişi veya kurumlara sunabildiğiniz eğlenceli bir iş hayatınız olmasına olanak sağlayacaktır.

             Hizmet sektöründeyseniz sabit ve rutin sizin hayatınızda olan ve sürekli tekrarladığınız kelimeler olmayacaktır. Birbirine benzemeyen hikâyeleriniz olacaktır. İş hayatınız herkes gibi sıkıcı, sıradan ve her gün benzer bir şekilde yeniden tekrarlamaz. Sizin için günler değil saatler bile birbirini tutmayacaktır. Motivasyon ve performans gücünüz çok daha anlık ve çok daha yoğun bir şekilde sizin karşınıza çıkacaktır.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy